Eesti sai esimesed viipekeelsed diplomeeritud teoloogid

Riho Kurg ja Allan Lepik pärast edukat diplomitöö kaitsmist. Foto:Tiiu Hermat
6. juunil kaitsti Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris diplomitöid.
Eriliseks teeb selle igakevadise sündmuse see, et esmakordselt Eestis kaitsti töid ka viipekeeles. EKNK kurtidepraost Riho Kurg ja misjonär Allan Lepik on mõlemad pärit kurtide kogukonnast, viipekeel on nende emakeel ning eesti keel võõrkeeleks. Õppetöös osalesid nad tõlgi vahendusel. Riho diplomiprojektiks oli Rooma kirja esimese kaheksa peatüki tõlge eesti viipekeelde, Allan aga kasutas oma kunstiannet ja koostas mahuka piltliku õppematerjali inimese kogudusse tulekust, koguduses toimuvast ning kogudusest lahkumisest. Mõlemal tööl on suur praktiline väärtus nii viipekeelse kogukonna kui kogu Eesti kristlaskonna jaoks. Materjale on võimalik kasutada koolitustel, misjonitöös, jumalateenistustel. Nagu märkis Allani juhendaja Taavet Taimla, oli Allani töö mõnes osas ehk liigagi põhjalik, tema näiteks pole leidnud veel ühtegi raamatut, mis eri konfessioonide ristimisteoloogia nii hästi lahti seletaks, kui Allan seda mõne pildiga suutis. Komisjon hindas tööd vastavalt suurepäraseks ja väga heaks. Dekaan Mark Nelsoni sõnul on tulemus seda hinnatavam, et kogu koolipere nägi ja mõistis selle kolme õppeaasta jooksul, et viipekeelsed üliõpilased pidid teistega võrdväärse hariduse saamiseks kaks-kolm korda rohkem vaeva nägema ning ka õppejõud said väärtusliku kogemuse. Ise peavad Riho ja Allan kõige väärtuslikumaks uusi ja süvendatud teadmisi ning julgustust oma teed jätkata. Riho unistus on kogu Piibli viipekeelde tõlkimine, Allan aga soovib jätkata misjonitööd ja noorte õpetamist ning uute töötegijate leidmist. Diplomid ulatati meestele pidulikul aktusel 13. juunil.

Tiiu Hermat

Arktiline: 21. juuni 2019

WDAG’ 2017 Austraalia


Aita muuta kurtide klubi valgemaks!


heategevus
Aita muuta kurtide klubi valgemaks!

Etendus, mängud, suupised, lood ja AUHINNAD!

11.oktoober kell 15.00 kurtide klubis

Võta kaasa:
üks puuvili (õun, banaan, pirn või midagi muud)
annetus 5€ või 10€ (valgustite ostmiseks kurtide klubile)
hea tuju


WDAG’ 2014 USA

Osalesin WDAG koosolekul ja konverentsil 23.-27.juunil Californias, sealses kurtide koolis. Tegemist oli juba neljanda WDAG konverentsiga. Kõigepealt kogunesid WDAG senine juhatus ja delegaadid, et teha kokkuvõtteid eelmisest perioodist, valida uus president, asepresident ja sekretär ning planeerida tegevused aastateks 2014-2017. Mind valiti WDAG asepresidendiks ja Euroopa regiooni esindajaks. Järgneval kolmel aastal keskendume konverentsi korraldamisele Austraalias, Brisbanis aastal 2017. Tunnetasime tõelist üksmeelt nii juhatuses kui ka delegaatidega üle maailma terve töökoosoleku jooksul.

Töökoosolekule järgnes WDAG konverents. Mul oli väga uhke tunne avatseremoonial Eestit esindada ja Eesti lippu kanda. Konverentsil osales üle 500 inimese umbes 21 riigist. Ühel päeval olin konverentsi moderator ning ühel päeval esinesin ettekandega “Võimatu saab võimalikuks”. Osalesin erinevatel seminaridel ja töögruppides, sain mitmeid kasulikke teadmisi nõrkadest kohtadest ja vigadest, mida teades on võimalik neid vältida ning tõin kaasa mitmeid põnevaid ja kasulikke materjale, mida siinses töös kasutada või eesti viipekeeles ka koostada.

Sain uut innustust oma igapäevaseks tööks ja oma meeskonna julgustamiseks ning tööülesannete delegeerimiseks. Olen väga tänulik EKNKle ja Eesti Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile, kelle toetus minu reisi võimalikuks tegi.

Riho Kurg


EKNK Viipekoguduse 20 aasta juubel

20 juubli viipkoguduse logo H

20-aastaseks saav Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku kurtide tööharu pidas nädalavahetusel aastapäevakonverentsi.

EKNK PRESSITEADE: Kurtide tööharu 20. aastapäev

 

Viipekogudus 20 juubli AK uudised