JAANRUAR
  APRILL
  EKNK Tartu kurtide koguduse meeste osadus  Toimub: 08 – 09.Aprill,  Koht: Väike – Trommi puhkekeskus, Valgamaa.
  www.trommi.eu
  Vaadake plakat
  EKNK Tartu kurtide koguduse looduseretk  Toimub: 23.Aprill,  Koht: Pühajärve, Valgamaa.
  Vaadake plakat
  MAI
  EKNK Tartu kurtide koguduse jalgrattaretk   Toimub: 28.mai laupäev.
  Vaadake plakat
  Kirikute öö  Toimub: Mai,  Koht: Tartu.
  JUUNI
  EKNK Tartu kurtide koguduse jaanipäeva kokkutulek   Toimub: 23.juuni.
  Infoleht Tartu kurtide koguduse poolt

  [print-me target=”#printer”]