Teenistuse juht – Riho Kurg
Ülistuse juht – Oleg Petrov
Palve eest – Raivo Kurg, et ÜRO julgeolekunõukogu vastu resolutsioone Iisreal.