Teenistuse juht – Erik Siht
Ülistuse juht – Alla Kurg
Laulija – Vilma Fleksten Pärnust ja Albina Kalvik