1.Teenistuse juht Riho Kurg
2.Ülistuse juht Alla Kurg
3.Piiblikooli õpilased õnnistused
4.laulja Oleg Petrov
5.Jutlustaja Margit Taks teema “Püha vaimu vili” Gal 5:22,23