Viipekogudus kuulub juriidiliselt EKNK Toompea koguduse alla

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea kogudus on üks Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku (EKNK) kogudustest (kokku on EKNK-s 32 kogudust).

EKNK on episkopaalse struktuuriga koguduste liit, mis tegutseb valitud juhatuse juhtimisel ja on õpetuslikult seotud kolme üldkirikliku usutunnistusega: Apostelliku, Athanasiuse ja Nikaia usutunnistusega.

EKNK tegevuse aluseks on põhikiri ja Eesti Vabariigis kehtiv seadusandlus.

EKNK ja selle kogudused omavad juriidilise isiku staatust, oma arveldusarvet finantsasutustes (ka välispankades), pitsatit ja muud sümboolikat (lipp, vapp, märk, logo vms.).

EKNK eesmärgid on:

  • Piibli õpetusel põhineva usu kuulutamine ja viljelemine eeskätt jumalateenistuste, usuliste koosolekute ja talituste vormis.
  • Kolme üldkirikliku usutunnistuse kohane moraali-, eetika-, haridus-, kultuuri-, diakoonia-, meedia-, sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja erivajadustega (puuetega) inimeste hoolekandealane tegevus.
  • Koostöö arendamine erinevate organisatsioonidega Eestis ja välisriikides töötegijate ettevalmistamiseks, delegatsioonide vahetamiseks, ühisürituste läbiviimiseks jne.

EKNK jaoks olulised kokkulepped  organisatsiooni tegutsemise kohta leiad EKNK põhikirjast.

EKNK Toompea koguduse juhatus

Ago Lilleorg

Indrek Tormis

Indrek Lillemäe

Eha Kaljuvee

Ivo Unt