Riho Kurg ja Allan Lepik pärast edukat diplomitöö kaitsmist. Foto:Tiiu Hermat
6. juunil kaitsti Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris diplomitöid.
Eriliseks teeb selle igakevadise sündmuse see, et esmakordselt Eestis kaitsti töid ka viipekeeles. EKNK kurtidepraost Riho Kurg ja misjonär Allan Lepik on mõlemad pärit kurtide kogukonnast, viipekeel on nende emakeel ning eesti keel võõrkeeleks. Õppetöös osalesid nad tõlgi vahendusel. Riho diplomiprojektiks oli Rooma kirja esimese kaheksa peatüki tõlge eesti viipekeelde, Allan aga kasutas oma kunstiannet ja koostas mahuka piltliku õppematerjali inimese kogudusse tulekust, koguduses toimuvast ning kogudusest lahkumisest. Mõlemal tööl on suur praktiline väärtus nii viipekeelse kogukonna kui kogu Eesti kristlaskonna jaoks. Materjale on võimalik kasutada koolitustel, misjonitöös, jumalateenistustel. Nagu märkis Allani juhendaja Taavet Taimla, oli Allani töö mõnes osas ehk liigagi põhjalik, tema näiteks pole leidnud veel ühtegi raamatut, mis eri konfessioonide ristimisteoloogia nii hästi lahti seletaks, kui Allan seda mõne pildiga suutis. Komisjon hindas tööd vastavalt suurepäraseks ja väga heaks. Dekaan Mark Nelsoni sõnul on tulemus seda hinnatavam, et kogu koolipere nägi ja mõistis selle kolme õppeaasta jooksul, et viipekeelsed üliõpilased pidid teistega võrdväärse hariduse saamiseks kaks-kolm korda rohkem vaeva nägema ning ka õppejõud said väärtusliku kogemuse. Ise peavad Riho ja Allan kõige väärtuslikumaks uusi ja süvendatud teadmisi ning julgustust oma teed jätkata. Riho unistus on kogu Piibli viipekeelde tõlkimine, Allan aga soovib jätkata misjonitööd ja noorte õpetamist ning uute töötegijate leidmist. Diplomid ulatati meestele pidulikul aktusel 13. juunil.

Tiiu Hermat

Arktiline: 21. juuni 2019